SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMİ Tezli (İngilizce)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ECON 5501 MİKROEKONOMİ KURAMI 3+0+0 Zorunlu 8
ECON 5502 MAKROEKONOMİ KURAMI 3+0+0 Zorunlu 8
ECON 5505 ECONOMETRIC METHODS 3+0+0 Zorunlu 8
ECON 5555 EKONOMİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 8
Toplam AKTS 32
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ECON 5570 SEMİNER 0+0+0 Zorunlu 4
[G] ECON 5XX1 SEÇMELİ DERSLER-1 - Seçmeli 8
[G] ECON 5XX2 SEÇMELİ DERSLER-2 - Seçmeli 8
[G] ECON 5XX3 SEÇMELİ DERSLER-3 - Seçmeli 8
Toplam AKTS 28
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ECON 5550 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ECON 5550-2 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30