1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHYL 505 HUKUKTA YÖNTEM 3+0 Zorunlu 8
[G] SEÇ1 SEÇMELİ1 - Seçmeli 80
[G] SEÇ2 SEÇMELİ2 - Seçmeli 80
[G] SEÇ3 SEÇMELİ3 - Seçmeli 80
Toplam AKTS 248
Seçmeli Dersler
OHYL 507 YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 509 ANONİM ORTAKLIKLARDA HAKLAR SİSTEMİ VE ÖZELLİKLE AZINLIK HAKLARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 511 REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANTLAŞMALAR 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 513 ULUSLARARASI DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 515 AVRUPA BİRLİĞİ USUL HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 517 UYGULAMALI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 519 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 521 ULUSLARARASI KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 523 İŞ HUKUKUNDA ÜÇLÜ İLİŞKİLER 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 525 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 527 LİMİTED ŞİRKET HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 529 BANKA KREDİ ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 531 MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 533 İFLAS İŞ HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 535 YENİ MEDENİ YARGILAMA SİSTEMİMİZDE İSPAT VE DELİLLER 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 545 Hizmet (İş) Sözleşmesi 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 547 TİCARİ İŞLETME REHNİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHYL 570 SEMİNER 0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ4 SEÇMELİ4 - Seçmeli 80
[G] SEÇ5 SEÇMELİ5 - Seçmeli 80
[G] SEÇ6 SEÇMELİ6 - Seçmeli 80
Toplam AKTS 244
Seçmeli Dersler
OHYL 502 GÜNCEL ATİPİK SÖZLEŞMELER 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 504 GENEL İŞLEM ŞARTLARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 506 SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 508 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 510 MÜLKİYET HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 512 MAL REJİMLERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 514 ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KUL. BEL. VE ÖZELLİKLE KONİŞMENTONUN İSPAT KUVVETİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 516 DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 518 MESAFELİ SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUK 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 520 ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 522 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ (MORTGAGE) 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 524 MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUKNA ETKİSİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ4,SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ5,SEÇ6
OHYL 526 SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 530 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 532 SÖZLEŞMELERDE YER ALAN USULİ KAYITLAR 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 534 MİLLETLERARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ USULÜ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 536 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 538 GIDA HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5,SEÇ6
OHYL 540 SOYBAĞI HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5,SEÇ6
OHYL 544 KİRA SÖZLEŞMESİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
OHYL 546 İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ VE ÖZELLİKLERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHYL 550 TEZ 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHYL 550-2 TEZ 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30