1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHYL 505 HUKUKTA YÖNTEM 3+0 Zorunlu 8
[G] SEÇ 1 SEÇMELİ 1 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 2 SEÇMELİ 2 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 3 SEÇMELİ 3 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 4 SEÇMELİ 4 - Seçmeli 80
Toplam AKTS 328
Seçmeli Dersler
OHYL 507 YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 509 ANONİM ORTAKLIKLARDA HAKLAR SİSTEMİ VE ÖZELLİKLE AZINLIK HAKLARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 511 REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANTLAŞMALAR 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 513 ULUSLARARASI DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 515 AVRUPA BİRLİĞİ USUL HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 517 UYGULAMALI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 519 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 521 ULUSLARARASI KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 523 İŞ HUKUKUNDA ÜÇLÜ İLİŞKİLER 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 525 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 527 LİMİTED ŞİRKET HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 529 BANKA KREDİ ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 531 MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 533 İFLAS İŞ HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 535 YENİ MEDENİ YARGILAMA SİSTEMİMİZDE İSPAT VE DELİLLER 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 536 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 545 HİZMET (İŞ) SÖZLEŞMESİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1,SEÇ 8,SEÇ 10,SEÇ 9
OHYL 547 TİCARİ İŞLETME REHNİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1,SEÇ 8,SEÇ 10,SEÇ 9
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UFND 511 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİĞİN TEMELLERİ 3+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ 5 SEÇMELİ 5 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 6 SEÇMELİ 6 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 7 SEÇMELİ 7 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 8 SEÇMELİ 8 - Seçmeli 80
Toplam AKTS 324
Seçmeli Dersler
OHYL 502 GÜNCEL ATİPİK SÖZLEŞMELER 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 504 GENEL İŞLEM ŞARTLARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 506 SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 508 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 510 MÜLKİYET HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 512 MAL REJİMLERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 514 ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KUL. BEL. VE ÖZELLİKLE KONİŞMENTONUN İSPAT KUVVETİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 518 MESAFELİ SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUK 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 520 ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 522 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ (MORTGAGE) 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 524 MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUKNA ETKİSİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 4,SEÇ 8,SEÇ 10,SEÇ 9
OHYL 526 SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 530 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 532 SÖZLEŞMELERDE YER ALAN USULİ KAYITLAR 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 534 MİLLETLERARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ USULÜ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 538 GIDA HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 540 SOYBAĞI HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 10,SEÇ 1,SEÇ 2,SEÇ 3,SEÇ 4,SEÇ 5,SEÇ 6,SEÇ 8,SEÇ 9
OHYL 544 KİRA SÖZLEŞMESİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1,SEÇ 8,SEÇ 10,SEÇ 9
OHYL 546 İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ VE ÖZELLİKLERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ6,SEÇ5,SEÇ4,SEÇ3,SEÇ2,SEÇ1,SEÇ 8,SEÇ 10,SEÇ 9
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHYL 560 PROJE 0+0 Zorunlu 14
[G] SEÇ 10 SEÇMELİ 10 - Seçmeli 80
[G] SEÇ 9 SEÇMELİ 9 - Seçmeli 80
Toplam AKTS 174