SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SANAT VE TASARIM SANATTA YETERLİK TÜRKÇE
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 601 SANAT ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 8
[G] STSR 6X1 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
[G] STSR 6X2 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
[G] STSR 6X3 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 80
Toplam AKTS 104
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 602 SANATTA UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ 0+0+0 Zorunlu 4
[G] STSR 6X4 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
[G] STSR 6X5 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 80
[G] STSR 6X6 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
Toplam AKTS 100
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 680 SANATTA YETERLİK UYGULAMALARI 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 660 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 660-2 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 660-3 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 660-4 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
STSR 660-5 TEZ 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30