1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 601 İletişim ve Medya Çalışmalarında Kuram 3+0 Zorunlu 8
[G] SEÇ1 SEÇMELİ1 - Seçmeli 8
[G] SEÇ2 SEÇMELİ2 - Seçmeli 8
[G] SEÇ3 SEÇMELİ3 - Seçmeli 8
Toplam AKTS 32
Seçmeli Dersler
ILET 651 KİŞİLERARASI İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 653 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 655 Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 657 Reklamda Eleştirel Yaklaşımlar 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 659 Siyaset ve İletişim 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 661 Postmodern Tüketim ve Tüketici 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 663 Kültürel Çalışmalar ve Medya 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 665 SERBEST ZAMAN VE MEDYA 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 667 HABER ÇÖZÜMLEMELERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 669 Metinlerarası Türkiye Kültürel Coğrafyası 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 671 Görsel Aktivizm 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 673 Televizyon, Toplum, Temsil 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 675 Uluslararası İletişim ve Kamuoyu 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
ILET 677 Kültürlerarası İletişim 3+0 Seçmeli 8 SEÇ2;SEÇ1,SEÇ3,SEÇ1,SEÇ2
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 602 İletişim ve Medya Çalışmalarında Yöntem 3+0 Zorunlu 8
ILET 670 Seminer 3+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ4 SEÇMELİ4 - Seçmeli 8
[G] SEÇ5 SEÇMELİ5 - Seçmeli 8
Toplam AKTS 28
Seçmeli Dersler
ILET 652 Reklam ve Kültür 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 654 Marka İletişimi Stratejileri 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 656 Reklamda Algı ve İkna 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 658 Eğlence Yönetimi ve Pazarlaması 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 662 Dijital Ortamda Pazarlama İletişimi 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 664 Medya İşletmeciliğinde Yeni Yaklaşımlar 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 666 İzleyici ve Alımlama 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 668 İletişim Araştırmalarında Sözlü Tarih Uygulamaları 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 672 Türkiye’de Görsel Sansür 3+0 Seçmeli 8 SEÇ4,SEÇ5
ILET 674 Deneme-film 3+0 Seçmeli 8 SEÇ3,SEÇ4,SEÇ5
ILET 676 Amatör Medya 3+0 Seçmeli 8 SEÇ4,SEÇ5
ILET 678 Dijital Medyada Eleştirel Yaklaşımlar 3+0 Seçmeli 8 SEÇ4,SEÇ5
ILET 682 Yerel Medya 3+0 Seçmeli 8 SEÇ4,SEÇ5
ILET 684 Türkiye’de Medya Politikaları 3+0 Seçmeli 8 SEÇ4,SEÇ5
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 660 YETERLİLİK 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 650-1 Tez1 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 650-2 Tez2 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 650-3 Tez3 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 650-4 Tez4 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILET 650-5 Tez5 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30