1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SEÇ1 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 8
[G] SEÇ2 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 8
[G] SEÇ3 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 8
[G] SEÇ4 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 8
Toplam AKTS 32
Seçmeli Dersler
OHDK 611 KEFALET SÖZLEŞMESİ 0+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ 5
OHDK 613 Dağıtım Anlaşmaları 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 615 ESER SÖZLEŞMESİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ 5
OHDK 617 YAYIN SÖZLEŞMELERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ 5
OHDK 619 Roma Medeni Usul Hukuku ve Bunun Günümüz Hukukuna Etkileri 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 621 Uluslararası Taşıma Senetleri 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 623 İŞ GÜVENCESİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ 5
OHDK 625 Üreticinin Sorumluluğu 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 627 YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ 5
OHDK 629 ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ 5
OHDK 630 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Değişikliklerinin Getirdikleri 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 633 Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHDK 602 SEMİNER DERSİ 0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ 5 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
[G] SEÇ 6 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
[G] SEÇ 7 SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 8
Toplam AKTS 28
Seçmeli Dersler
OHDK 612 TİCARİ TEMSİL 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
OHDK 614 Anonim ve Limited Şirketlerde Sermayenin Korunması İlkesi 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 616 Satış Sözleşmeleri 3+0 Seçmeli 8 SEÇ1,SEÇ2,SEÇ3,SEÇ4,SEÇ 5
OHDK 618 AVRUPA BİRLİĞİ GIDA HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
OHDK 620 MİLLETLERARASI USUL HUKUKU 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
OHDK 622 SORUMLULUK SİGORTALARI 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
OHDK 628 ULUSÖTESİ HUKUK VE YENİ LEX MERCATORIA 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
OHDK 632 İFLASIN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
OHDK 634 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ 3+0 Seçmeli 8 SEÇ 5
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHDK 601 DOKTORA YETERLİLİK 0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OHDK 603 TEZ 0+0 Zorunlu 150
Toplam AKTS 150