1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 1001 HUKUKA GİRİŞ 4+0+0 Zorunlu 5
HKUK 1003 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 1005 MEDENÎ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 1007 ROMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 3+0+0 Zorunlu 3
TURK 1110 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT HKUK 1 1. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSi - Seçmeli 3
[G] ELECT HKUK 2 1. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ - Seçmeli 3
[G] ELECT SOFL/LAWS 1 1. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 1501 FELSEFEYE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 1,ELECT HKUK 2
HKUK 1503 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 1,ELECT HKUK 2
HKUK 1505 ROMA HUKUKUNDA MAHKEME TEŞKİLATI 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 1,ELECT HKUK 2
HKUK 1507 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 1,ELECT HKUK 2
HKUK 1509 SİYASÎ TARİH - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 1,ELECT HKUK 2
HKUK 1511 UYGARLIK TARİHİ - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 1,ELECT HKUK 2
LAWS 1501 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF LAW - I 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 1
SOFL 1511 LEGAL ENGLISH I 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 1
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 1004 TÜRK ANAYASA HUKUKU 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 1006 AİLE HUKUKU 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 1008 ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 3+0+0 Zorunlu 3
LAWS 1002 INTRODUCTION TO COMMON LAW 4+0+0 Zorunlu 6
TURK 1210 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
UFND 2020 ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT HKUK 3 2. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ - Seçmeli 3
[G] ELECT SOFL/LAWS 2 2. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 1502 ADALET TEORİLERİ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 3
HKUK 1504 ANAYASA YARGISI 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 3
HKUK 1506 HUKUK DİLİ VE ADLÎ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 3
HKUK 1508 SİYASÎ PARTİLER VE SEÇİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 3
HKUK 1510 SİYASÎ TARİH - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 3
HKUK 1512 UYGARLIK TARİHİ - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 3
LAWS 1502 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF LAW - II 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 2
SOFL 1512 LEGAL ENGLISH II 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 2
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HIST 1110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
HKUK 2001 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - I 4+0+0 Zorunlu 5
HKUK 2003 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - I 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 2005 EŞYA HUKUKU - I 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 2007 İDARE HUKUKU - I 3+0+0 Zorunlu 4
LAWS 2001 PUBLIC INTERNATIONAL LAW - I 4+0+0 Zorunlu 6
UFND 5020 ETİK KÜLTÜRÜ 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT HKUK 4 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 2501 ÇOCUK CEZA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2503 HİTABET SANATI - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2505 HUKUK FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2507 HUKUK VE EDEBİYAT 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2509 İNSAN HAKLARI 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2511 MEDYA CEZA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2513 PARLAMENTO HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
HKUK 2515 YARGI ÖRGÜTÜ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 4
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HIST 1210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
HKUK 2002 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - II 4+0+0 Zorunlu 5
HKUK 2004 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - II 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 2006 EŞYA HUKUKU - II 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 2008 İDARE HUKUKU - II 3+0+0 Zorunlu 4
LAWS 2002 PUBLIC INTERNATIONAL LAW - II 4+0+0 Zorunlu 6
UFND 6120 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT HKUK 5 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 2502 CEZA İNFAZ HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2504 HİTABET SANATI - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2506 HUKUK SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2508 HAYVAN HAKLARI HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2510 KABAHATLAR HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2512 KADIN HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2514 KRİMİNOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
HKUK 2516 TÜRK HUKUK TARİHİ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 5
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 3001 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER - I 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3003 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER - I 3+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3005 TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3007 MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU - I 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3009 BİREYSEL İŞ HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 4
UFND 7010 SOSYAL SORUMLULUK 0+2+0 Zorunlu 1
[G] ELECT HKUK 6 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ - Seçmeli 3
[G] ELECT SOFL/LAWS 3 5. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 3501 ADLÎ TIP 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3503 AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3505 CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3507 ÇEVRE HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3509 DENİZ TİCARET HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3511 DİSİPLİN HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3513 ENERJİ HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3515 HAVA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3517 HUKUK KLİNİKLERİ - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3519 HUKUKTA YÖNTEMBİLİM 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3521 İDARÎ YARGI - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3523 İMAR HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3525 KAÇAKÇILIK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3527 KAMULAŞTIRMA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3529 KURGUSAL MAHKEME - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3531 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3533 MARKA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3535 NOTERLİK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3537 REKABET HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3539 SAĞLIK İDARE HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3541 TEBLİGAT HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3543 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3545 UYGULAMALI TAKİP HUKUKU - I 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
HKUK 3547 VERGİ GENEL HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 6
LAWS 3501 CONTRACT LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 3
LAWS 3503 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 3
LAWS 3505 FILM AND THE LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 3
LAWS 3507 HISTORY OF WESTERN CIVILIZATION - I 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 3
LAWS 3509 HISTORY OF INTERNATIONAL LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 3
SOFL 1531 ADVANCED LEGAL ENGLISH I 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 3
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 3002 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3004 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER - II 3+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3006 ŞİRKETLER HUKUKU 4+0+0 Zorunlu 5
HKUK 3008 MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU - II 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 3010 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 4
[G] ELECT HKUK 7 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ - Seçmeli 3
[G] ELECT SOFL/LAWS 4 6. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 3502 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3504 AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3506 AVRUPA BİRLİĞİ YARGILAMA SİSTEMİ VE YARGILAMA USULÜ 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3508 AVUKATLIK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3510 DENİZ İCRA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3512 BİLİŞİM SUÇLARI 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3514 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ÇAPRAZ SORGU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3516 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3518 HUKUK KLİNİKLERİ - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3520 FİKRÎ HAKLAR 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3522 İDARÎ YARGI - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3524 MÜLTECİLER HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3526 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3528 SPOR HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3530 KURGUSAL MAHKEME - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3532 ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3534 TAŞIMA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3536 TOPLU İŞ HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3538 TÜRK SOSYAL HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3540 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3542 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3544 ULUSLARARASI TAHKİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3546 UYGULAMALI TAKİP HUKUKU - II 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
HKUK 3548 VERGİ ÖZEL HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK 7
LAWS 3502 TORT LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 4
LAWS 3504 COMPARATIVE LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 4
LAWS 3506 FOOD LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 4
LAWS 3508 HISTORY OF WESTERN CIVILIZATION - II 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 4
LAWS 3510 USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 4
SOFL 1532 ADVANCED LEGAL ENGLISH II 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 4
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 4001 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -I 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 4003 İCRA-İFLAS HUKUKU - I 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 4005 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
HKUK 4007 MİRAS HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
HKUK 4009 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - I 4+0+0 Zorunlu 4
[G] ELECT SOFL/LAWS 5 7. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
[G] ELECT SOFL/LAWS 6 7. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
LAWS 4501 FUNDAMENTALS OF TRADE LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 6,ELECT SOFL/LAWS 5
LAWS 4503 INSTITUTIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 6,ELECT SOFL/LAWS 5
LAWS 4505 AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 6,ELECT SOFL/LAWS 5
SOFL 1541 PROFESSIONAL ENGLISH FOR LAWYERS I 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 6,ELECT SOFL/LAWS 5
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 4002 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -II 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 4004 İCRA-İFLAS HUKUKU - II 4+0+0 Zorunlu 4
HKUK 4006 SİGORTA HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
HKUK 4008 GENEL KAMU HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
HKUK 4010 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - II 4+0+0 Zorunlu 4
[G] ELECT SOFL/LAWS 7 8. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
[G] ELECT SOFL/LAWS 8 8. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
LAWS 4502 BUSINESS LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 8,ELECT SOFL/LAWS 7
LAWS 4504 EUROPEAN CONTRACT LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 8,ELECT SOFL/LAWS 7
LAWS 4506 DESIGN LAW 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 8,ELECT SOFL/LAWS 7
SOFL 1542 PROFESSIONAL ENGLISH FOR LAWYERS II 4+0+0 Seçmeli 6 ELECT SOFL/LAWS 8,ELECT SOFL/LAWS 7