SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / GRAFİK TASARIMI %30 İNG
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 1113 SANAT TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 5
GRAF 1011 DESEN 2+2+0 Zorunlu 5
GRAF 1101 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ I 2+6+0 Zorunlu 9
GRAF 1115 FOTOĞRAFÇILIĞA GİRİŞ 2+2+0 Zorunlu 5
SOFL 1101 AKADEMİK İNGİLİZCE I 4+0+0 Zorunlu 4
TURK 1110 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 1116 SANAT TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 5
GRAF 1102 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ II 2+6+0 Zorunlu 9
GRAF 1112 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ 2+2+0 Zorunlu 5
GRAF 1114 TİPOGRAFİYE GİRİŞ 2+2+0 Zorunlu 5
SOFL 1102 AKADEMİK İNGİLİZCE II 4+0+0 Zorunlu 4
TURK 1210 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 2203 TİPOGRAFİNİN TEMELLERİ I 2+2+0 Zorunlu 5
GRAF 2211 GRAFİK TASARIM TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 5
GRAF 2213 GRAFİK TASARIM I 2+4+0 Zorunlu 8
HIST 1110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT GRAF3-1 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT GRAF3-2 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 2204 TİPOGRAFİNİN TEMELLERİ II 2+2+0 Zorunlu 5
GRAF 2212 GRAFİK TASARIM TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 5
GRAF 2214 GRAFİK TASARIM II 2+4+0 Zorunlu 8
HIST 1210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT GRAF4-1 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT GRAF4-2 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRAF 3301 GRAFİK TASARIM III 2+6+0 Zorunlu 13
GRAF 3305 GÜNCEL TASARIM TARTIŞMALARI 3+0+0 Zorunlu 5
UFND 2020 ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT GRAF5-1 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT GRAF5-2 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 3306 TASARIMDA MARKA YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 6
GRAF 3302 GRAFİK TASARIM IV 2+6+0 Zorunlu 13
UFND 7010 SOSYAL SORUMLULUK 0+2+0 Zorunlu 1
[G] ELECT GRAF6-1 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT GRAF6-2 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 4411 DİSİPLİNLERARASI TASARIM 2+6+0 Zorunlu 13
UFND 5020 ETİK KÜLTÜRÜ 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT GRAF7-1 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT GRAF7-2 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT UNI7 7. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
GRA 4416 MEZUNİYET PROJESİ 3+6+0 Zorunlu 18
UFND 6110 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ELECT GRAF8 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
[G] ELECT UNI8 8. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler