1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ENGL 1111 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ I 2+2 Zorunlu 7
ENGL 1113 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ I 2+2 Zorunlu 7
ENGL 1117 METİN İNCELEME: KURGU 4+0 Zorunlu 7
ENGL 1119 KLASİK EDEBİYAT I 4+0 Zorunlu 7
TURK 1110 TÜRK DİLİ I 2+0 Zorunlu 2
ARCH 0390 MİMARLIK VE KENT 3+0 Seçmeli 5
ECON 0380 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+0 Seçmeli 5
ECON 0461 CİNSİYETİN EKONOMİK PERSPEKTİFİ 3+0 Seçmeli 5
ENGL 0030 KÜRESEL EDEBİYAT BAĞLAMINDA TÜRK EDEBİYATI 4+0 Seçmeli 5
ENGL 0040 POPÜLER KÜLTÜR 4+0 Seçmeli 5
PRAD 0040 AYRIMCILIK 3+0 Seçmeli 5
PRAD 0060 AVRUPA MEDYASI VE AB TARTIŞMALARI 3+0 Seçmeli 5
PRAD 0070 HALKLA İLİŞKİLER İLKELERİ 3+0 Seçmeli 5
PRAD 0080 KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ  3+0 Seçmeli 5
RCTV 0220 FİLM KÜLTÜRÜ 3+0 Seçmeli 5
RCTV 0420 AĞ TOPLUMU VE KÜRESELLEŞME 3+0 Seçmeli 5
SOC 0100 İKTİDAR VE EŞİTSİZLİK 3+0 Seçmeli 5
SOC 0110 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 3+0 Seçmeli 5
VCDS 0375 MADDİ KÜLTÜR 3+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 100
Seçmeli Dersler
ANE 0301 TEMEL GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ I 2+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ANE 0302 TEMEL GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ II 2+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ANE 0303 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ I 2+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ANE 0304 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ II 2+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
BUSN 0010 İŞLETME YÖNETİM İLKELERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
BUSN 0020 MUHASEBE 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
BUSN 0030 GİRİŞİMCİLİK VE AİLE İŞLETMELERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
BUSN 0040 PAZARLAMA 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
BUSN 0050 SATIŞ YÖNETİMİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
BUSN 0060 TARIM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
COMP 0375 SİBER GÜVENLİK FARKINDALIK 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
EEE 0820 SENSÖRLERİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ENGL 0010 EDEBİYAT VE İNSAN BİLİMLERİ 4+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ENGL 0020 EDEBİ DÜNYALAR 4+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ESE 0260 TEMIZ ENERJI TEKNOLOJILERINE GIRIŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ETIT 0101 ÇEVİRİ UYGULAMALARI I 1+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ETIT 0102 ÇEVİRİ UYGULAMALARI II 1+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
FLM 0101 SİNEMA TARİHİNE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
FLM 0102 FİLM OKUMALARI 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
GAST 0123 SANAT, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
GRA 0217 SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ I 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
GRA 0218 SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ II 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
GRA 0317 MİTOLOJİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
GRA 0318 İKONOGRAFİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
HKUK 1120 TİCARET HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
ID 0450 TASARIM DÜŞÜNCESİ 2+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
INTF 0310 FİNANSA GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
INTF 0320 ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
IR 0100 MEDENİYET, KÜLTÜR VE TOPLUM 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
IR 0110 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
LAWS 0110 HUKUKUN TEMEL İLKELERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
LAWS 0120 ANAYASA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
LOGI 0010 LOJİSTİĞİN TEMELLERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
LOGI 0020 TAŞIMACILIĞIN TEMELLERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
LOGI 0030 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN TEMELLERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
MIS 0010 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 2+2 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
MIS 0020 KURUMSAL İHTİYAÇLAR İÇİN BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
NMED 0113 SOSYAL AĞ ANALİZİNE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
PSYC 0100 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
PSYC 0110 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
SE 0010 SOSYAL BILIMLERDE HESAPLAMA 0+4 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
SOCI 0100 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
SOCI 0110 FELSEFEYE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
TGUI 0201 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
TGUI 0202 TURİZM ULAŞTIRMASI 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ENGL 1112 BAĞLAMSAL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ II 2+2 Zorunlu 7
ENGL 1114 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ II 2+2 Zorunlu 7
ENGL 1118 METİN İNCELEME: DRAMA 4+0 Zorunlu 7
ENGL 1128 KLASİK EDEBİYAT II 4+0 Zorunlu 7
TURK 1210 TÜRK DİLİ II 2+0 Zorunlu 2
INAR 0150 TASARIM TARİHİNE GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5
INAR 0250 OYUN TASARIMINDA ÇEVRE VE DENEYİM 1+2 Seçmeli 5
NMED 0111 YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ 3+0 Seçmeli 5
VCDS 0100 TASARIM BİLİNCİ 3+0 Seçmeli 5
VCDS 0200 FOTOĞRAFÇILIĞA GİRİŞ 3+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 55
Seçmeli Dersler
NMED 0112 DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 3+0 Seçmeli 5 UNV. EEL 4
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ENGL 2211 16. VE 17. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI 4+0 Zorunlu 8
ENGL 2245 METİN İNCELEME: ŞİİR 4+0 Zorunlu 7
HIST 1210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0 Zorunlu 2
UFND 2020 ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ 2+0 Zorunlu 2
[G] ELECT ELL 3 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 6
[G] UNV. EEL 3 3. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
ENGL 1011 POPÜLER KÜLTÜRE GİRİŞ I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1013 EDEBİYAT VE GÖRSEL KÜLTÜR I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1051 EDEBİYAT VE SİYASİ DÜŞÜNCE I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1052 EDEBİYAT VE SİYASİ DÜŞÜNCE II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1053 GÖRSEL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1055 EDEBİYAT: ÖZEL BAŞLIKLAR I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1057 EDEBİ TEMALAR I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1061 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1063 AMERİKAN KURGUSU: 1900-1950 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1069 KÜLTÜR VE TOPLUM I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1073 KÜLTÜREL TARİH: ÖZEL KONULAR I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1075 EDEBİ TÜRLER I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1077 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1081 KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMLA TÜRKÇE EDEBİYAT I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1083 MÜZİK VE EDEBİYATTA DRAMA 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
ENGL 1085 EDEBİYATTA MASAL GELENEĞİ VE MÜZİKTE YANSIMALARI I 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ENGL 2214 ROMANA GİRİŞ 4+0 Zorunlu 7
ENGL 2248 18. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI 4+0 Zorunlu 8
HIST 1110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0 Zorunlu 2
UFND 5020 ETİK KÜLTÜRÜ 2+0 Zorunlu 2
[G] ELECT ELL 4 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 6
[G] UNV. EEL 4 4. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
ENGL 3000 STAJ 0+0 Zorunlu 6 ELECT ELL 3,ELECT ELL 5,ELECT ELL 7,ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1012 POPÜLER KÜLTÜRE GİRİŞ II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1014 EDEBİYAT VE GÖRSEL KÜLTÜR II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1030 MÜZİK VE DÜNYA EDEBİYATINDA YARATILIŞ ÖYKÜLERİ 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1040 İNGİLİZCE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1050 PEDAGOJİNİN KÜLTÜREL TARİHİ 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1054 GÖRSEL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1056 EDEBİYAT: ÖZEL BAŞLIKLAR II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1058 EDEBİ TEMALAR II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1060 TEKNOLOJİ DESTEKLİ DİL ÖĞRETİMİ 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1062 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1064 AMERİKAN KURGUSU: 1950’DEN GÜNÜMÜZE 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1070 PSİKANALİZ VE EDEBİYAT 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1072 KÜLTÜR VE TOPLUM II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1074 KÜLTÜREL TARİH: ÖZEL KONULAR II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1076 EDEBİ TÜRLER II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1078 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1082 KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMLA TÜRKÇE EDEBİYAT II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
ENGL 1086 EDEBİYATTA MASAL GELENEĞİ VE MÜZİKTE YANSIMALARI II 4+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 6,ELECT ELL 8
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ENGL 3313 19. YÜZYIL İNGİLİZ DÜZYAZI VE ŞİİRİ 4+0 Zorunlu 7
ENGL 3315 SHAKESPEARE 4+0 Zorunlu 7
ENGL 3317 19. YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI I 4+0 Zorunlu 7
UFND 4020 ESTETİK KÜLTÜRÜ 2+0 Zorunlu 2
UFND 7010 SOSYAL SORUMLULUK 0+2 Zorunlu 1
[G] ELECT EEL 5 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
ETIT 3013 YAZIN ÇEVİRİSİ 1+2 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 5,ELECT ELL 6,ELECT ELL 7,ELECT ELL 8
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] ELECT FACULTY EEL 6 7. DÖNEM ALAN-FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ - Zorunlu 6
ENGL 3314 EDEBİYAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET 4+0 Zorunlu 6
ENGL 3316 ÇAĞDAŞ DRAMA 4+0 Zorunlu 6
ENGL 3318 19. YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI II 4+0 Zorunlu 6
[G] ELECT EEL 6 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ENGL 4429 EDEBİ KURAM 4+0 Zorunlu 6
ENGL 4431 CHAUCER VE ORTAÇAĞ EDEBİYATI 4+0 Zorunlu 6
ENGL 4433 BRITISH FICTION: 1900-1950 4+0 Zorunlu 6
[G] ELECT EEL 7 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 6
[G] ELECT FACULTY EEL 7 7. DÖNEM ALAN-FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] ELECT EEL FACULTY 8 7. DÖNEM ALAN-FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ - Zorunlu 6
[G] ELECT EEL 8 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Zorunlu 6
ENGL 4434 İNGİLİZ KURGUSU: 1950’DEN GÜNÜMÜZE 4+0 Zorunlu 6
ENGL 4436 KOLONİ SONRASI EDEBİYATI 4+0 Zorunlu 6
ENGL 4438 20. YÜZYIL VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ 4+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
PSYC 3042 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3+0 Seçmeli 6 ELECT ELL 4,ELECT ELL 5,ELECT ELL 6,ELECT ELL 7,ELECT ELL 8