FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / AKTÜERYA BİLİMLERİ Tezsiz Y. Lisans (Türkçe)
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AKTB 598 DÖNEM PROJESİ 0+0+0 Zorunlu 14
Toplam AKTS 14