1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HIST 011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0 Zorunlu 1
HKUK 131 HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4+0 Zorunlu 4
HKUK 135 MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU 5+0 Zorunlu 5
HKUK 137 ANAYASA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) 4+0 Zorunlu 5
HKUK 139 ROMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2+0 Zorunlu 3
TURK 011 TÜRK DİLİ I 2+0 Zorunlu 1
[G] ELECT HKUK1 1. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 7
[G] UFND 1XX 1. DÖNEM UFND DERSLERİ - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 151 ROMA HUKUKUNDA MAHKEME TEŞKİLATI 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK1
HKUK 163 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK1
HKUK 165 UYGARLIK TARİHİ 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK1
HKUK 167 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK1
LAWS 155 INTRODUCTION TO LAW 3+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK1
LAWS 161 ENGLISH FOR LAWYERS I 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK1
MATH 151 MATHEMATICS FOR LAW I 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK1
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKON 110 GENEL EKONOMİ 4+0 Zorunlu 4
HIST 012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0 Zorunlu 1
HKUK 106 AİLE HUKUKU 5+0 Zorunlu 6
HKUK 134 ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 3+0 Zorunlu 3
HKUK 136 TÜRK ANAYASA HUKUKU 4+0 Zorunlu 4
TURK 012 TÜRK DİLİ II 2+0 Zorunlu 1
[G] ELECT HKUK2 2. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 11
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 152 SANAL MAHKEME I 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK2
HKUK 156 HUKUK METODOLOJİSİ 3+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK2
HKUK 164 HUKUKUN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK2
HKUK 166 ANAYASA YARGISI 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK2
HKUK 182 ROMA MİRAS HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK2
LAWS 168 ENGLISH FOR LAWYERS II 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK2
LAWS 172 INTRODUCTION TO COMMON LAW 2+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK2
MATH 152 MATHEMATICS FOR LAW II 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK2
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 231 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I 4+0 Zorunlu 6
HKUK 233 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I 4+0 Zorunlu 5
HKUK 235 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU I 3+0 Zorunlu 4
HKUK 237 İDARE HUKUKU I 3+0 Zorunlu 3
[G] ELECT HKUK3 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 10
[G] UFND 3XX 3. DÖNEM UFND DERSLERİ - Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 251 PARLAMENTO HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
HKUK 275 TURİZM HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
HKUK 277 DÜNYA VE TÜRK SİYASAL TARİHİ 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
HKUK 281 VESAYET HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
HKUK 283 HAVA HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
HKUK 285 SANAL MAHKEME II 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
HKUK 287 ULUSLARARASI AİLE HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK3
HKUK 290 HUKUK SOSYOLOJİSİ 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK3
HKUK 295 İNSAN HAKLARI 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK3
HKUK 297 MEDYA CEZA HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK3
HKUK 299 YARGI ÖRGÜTÜ 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
LAWS 295 ADVANCED ENGLISH FOR LAWYERS 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK3
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 232 BORÇLAR HUKUK GENEL HÜKÜMLER II 4+0 Zorunlu 5
HKUK 234 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II 4+0 Zorunlu 5
HKUK 236 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU II 3+0 Zorunlu 3
HKUK 238 İDARE HUKUKU II 3+0 Zorunlu 4
HKUK 242 HUKUK FELSEFESİ 3+0 Zorunlu 3
UFND 070 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 0+2 Zorunlu 1
[G] ELECT HKUK4 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 252 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2+0 Seçmeli 2 ELECT LAWS4
HKUK 260 CEZA İNFAZ HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK4
HKUK 264 TÜRK HUKUK TARİHİ 3+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK4
HKUK 266 KRİMİNOLOJİ 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK4
HKUK 268 HAYVAN HAKLARI HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK4
HKUK 272 KABAHATLER HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT LAWS4
HKUK 274 KADIN HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK4
HKUK 284 İLETİŞİM HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK4
HKUK 292 SANAL MAHKEME III 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK4
HKUK 296 ULUSLARARASI POLİTİKA VE DİPLOMASİ 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK4
HKUK 298 SAĞLIK İDARE HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK4
LAWS 254 HISTORY OF WESTERN CIVILIZATION 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS4
LAWS 288 COMPARATIVE LAW 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK4
LAWS 292 LAW OF CONTRACTS 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK4
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 321 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I 3+0 Zorunlu 3
HKUK 323 TİCARET HUKUKU I 4+0 Zorunlu 4
HKUK 325 MEDENİ YARGILAMA HUKUKU I 4+0 Zorunlu 4
HKUK 327 İŞ HUKUKU I 3+0 Zorunlu 3
HKUK 331 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I 3+0 Zorunlu 3
HKUK 333 EŞYA HUKUKU I 3+0 Zorunlu 3
[G] ELECT HKUK5 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 10
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 357 ÇAĞDAŞ HUKUK SİSTEMLERİ VE ANGLO AMERİKAN HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
HKUK 361 ÇEVRE HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK5
HKUK 363 İMAR HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
HKUK 370 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK6
HKUK 371 TEBLİGAT HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
HKUK 373 REKABET HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK5
HKUK 375 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK5
HKUK 387 SANAL MAHKEME IV 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
HKUK 389 KAMULAŞTIRMA HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
HKUK 391 AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HUKUKU 2+2 Seçmeli 3 ELECT HKUK5
LAWF 365 DROITS DE I HOMME 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
LAWG 375 GRUNDBERIGRIFFE DES ZIVILRECHTS 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK5
LAWS 351 USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW 2+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK5
LAWS 379 ENGLISH LEGAL WRITING AND TEXTUAL ANALYSIS 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK5
LAWS 381 TECHNOLOGY AND COPYRIGHT 2+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK5
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 322 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 3+0 Zorunlu 4
HKUK 324 TİCARET HUKUKU II 4+0 Zorunlu 4
HKUK 326 MEDENİ YARGILAMA HUKUKU II 4+0 Zorunlu 4
HKUK 328 İŞ HUKUKU II 3+0 Zorunlu 3
HKUK 332 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3+0 Zorunlu 3
HKUK 336 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 3+0 Zorunlu 4
HKUK 338 EŞYA HUKUKU II 3+0 Zorunlu 3
[G] ELECT HKUK6 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 352 BİLİŞİM SUÇLARI 2+0 Seçmeli 2 ELECT LAWS6
HKUK 360 FİKRİ HAKLAR 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK6
HKUK 362 NOTERLİK HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK6
HKUK 364 AVUKATLIK HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK6
HKUK 372 TÜRKİYE DE SOSYAL HUKUK 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK6
HKUK 376 SANAL MAHKEME V 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK6
HKUK 384 CEZA HUKUKUNDA ALTERNATİF KUSUR ŞEKİLLERİ 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK6
HKUK 386 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK6
HKUK 392 MÜLTECİLER HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK6
HKUK 394 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK6
LAWS 352 HUMAN RIGHTS 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS6
LAWS 382 ELEMENTS OF TRADE LAW 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK6
LAWS 384 DESIGN LAW 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS6
LAWS 388 FILM AND THE LAW 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK6
LAWS 392 FOOD LAW 2+0 Seçmeli 3 ELECT LAWS6
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 420 SİGORTA HUKUKU 3+0 Zorunlu 4
HKUK 421 İCRA İFLAS HUKUKU I 4+0 Zorunlu 4
HKUK 423 CEZA USUL HUKUKU I 4+0 Zorunlu 6
HKUK 425 DENİZ TİCARET HUKUKU 3+0 Zorunlu 4
HKUK 427 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I 3+0 Zorunlu 4
HKUK 429 MİRAS HUKUKU I 3+0 Zorunlu 3
[G] ELECT HKUK7 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 460 HUKUK VE EDEBİYAT 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 461 UYGULAMALI TAKİP HUKUKU I 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 463 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 465 ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 467 SANAL MAHKEME VI 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK7
HKUK 471 İDARİ YARGI 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 473 GÜNCEL ATİPİK SÖZLEŞMELER 3+0 Seçmeli 4 ELECT HKUK7
HKUK 475 KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 477 ULUSLARARASI TAHKİM HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
HKUK 485 VERGİ GENEL HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK7
HKUK 499 MARKA HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
LAWF 451 EUROPEEN LE DROIT DU TRAVAIL 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK7
LAWF 497 DROIT INTERNATIONAL DU TRAVAIL 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK7
LAWS 453 INTERNATIONAL COMMERICAL LAW 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS7
LAWS 455 EUROPEAN UNION CONTRACTS LAW 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS7
LAWS 495 COMPARATIVE CRIMINAL LAW 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK7
LAWS 499 RESOLUTION OF INTERNATIONAL CONFLICTS 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK7
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HKUK 422 İCRA İFLAS HUKUKU II 4+0 Zorunlu 4
HKUK 424 CEZA USUL HUKUKU II 4+0 Zorunlu 5
HKUK 426 GENEL KAMU HUKUKU 3+0 Zorunlu 3
HKUK 428 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II 3+0 Zorunlu 3
HKUK 434 ADLİ TIP 2+0 Zorunlu 2
HKUK 436 MİRAS HUKUKU II 3+0 Zorunlu 4
[G] ELECT HKUK8 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
HKUK 452 AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
HKUK 462 UYGULAMALI TAKİP HUKUKU II 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
HKUK 464 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ÇAPRAZ SORGU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
HKUK 466 ÇALIŞMA CEZA HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK8
HKUK 472 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
HKUK 476 SANAL MAHKEME VII 0+2 Seçmeli 2 ELECT HKUK8
HKUK 482 ENERJİ HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK8
HKUK 486 VERGİ ÖZEL HUKUKU 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK8
HKUK 496 AVRUPA BİRLİĞİ YARGILAMA SİSTEMİ VE YARGILAMA USULÜ 3+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
HKUK 498 SPOR HUKUKU 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
LAWS 454 INTERNATIONAL TRANSPORT LAW 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS8
LAWS 468 PRINCIPLES OF EUROPEAN LAW 2+0 Seçmeli 3 ELECT HKUK8
LAWS 484 AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK8
LAWS 486 INTERNATIONAL LAW OF TORTS 2+0 Seçmeli 4 ELECT LAWS8
LAWS 496 THE RULE OF LAW IN POST CONFLICT SOCIETIES 2+0 Seçmeli 2 ELECT HKUK8