Üniversite Hakkında

Üniversite Hakkında Genel Bilgiler 

Yaşar Üniversitesi 2001 yılında Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Türkiye’nin üçüncü büyük ve Ege Denizi’ne kıyısı olan şehri İzmir’de kurulmuştur. Üniversite, küresel üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile uluslararası işbirliği, üniversite-özel sektör bağlantıları ve ulusal ve uluslararası projeler bazında öğrencinin kişisel ve mesleki gelişimi için ideal bir ortam sağlamaktadır.

 Yaşar Üniversitesi’nin vizyonu küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmaktır. Misyonu gereği üniversite bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan eğitim, araştırma ve hizmet üretmektedir.

 Yaşar Üniversitesi 2008 yılında öğrencilerin ihtiyacına göre tasarlanan ve son teknolojilerle donatılan Selçuk Yaşar kampüsünde eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim programlarının büyük bir kısmı İngilizce eğitim vermekte ve Üniversitede eğitim, alanlarında uzman Türk ve Uluslararası öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Avrupa Komisyonundan Diploma Eki Etiketi almış üniversitede Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulanmaktadır. 

 Yaşar Üniversitesi tüm ilgili paydaşların katkılarıyla 2015-2020 dönemi için stratejik planlamasını tamamlamıştır. Stratejinin üç ana kaidesi küreselleşme, yaparak ve yaşayarak öğrenme ve çevre ile işbirliği olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, öğrenci ve personelin uluslararası hareketliliği üniversitenin stratejik öncelikleri arasında bulunmaktadır.

 

Kilit Noktalar

  • CEA tarafından akredite kaliteli İngilizce öğretim
  • Önde gelen Türk ve uluslararası akademik kadro
  • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu geniş seçmeli ders olanakları
  • İkinci dil seçenekleri ve Türkçe destek dersleri,
  • Dil yeterliliğini sağlamak isteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı
  • Bilgi teknolojileri, kütüphane ve spor olanakları sunan kampüs
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/dynConPage.aspx?curPageId=101&lang=tr