Program Yeterlikleri
NoProgram Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Sanat ve tasarım alanında güncel sanat pratikleri bağlamında teorik altyapı oluşturma
2 Sanat ve tasarım alanlarında problem çözümüne yönelik yenilikçi sonuçlar ortaya çıkarma.
3 Sanat ve tasarım alanlarında algısal bakışı geliştirme ve bu algıyı kişisel pratiklere dökme.
4 Kavramsal bakış açıları geliştirerek, bunu sanat ve tasarım pratiklerine dökebilme.
5 Mevcut sanat ve tasarım ürünlerine/eserlerine eleştirel bir bakış açısı geliştirme.
6 Farklı disiplinleri aynı potada eritebilen pratikler geliştirme.
7 Müzikal performans yetkinliğini geliştirme.
8 Akademik disiplini geliştirerek sanat ve tasarım alanında akademik düzeyde araştırma yapma.
9 Bir sanat yapıtının üretimi veya bir performansı planlama ve gerçekleştirme.
10 Yabancı meslektaşlarla iletişim kurmak ve dünyadaki sanat alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için gerekli dil kabiliyetini göstermek.
11 Yaşam boyu öğrenmenin öneminin ayırdına varmak ve bu programda geliştirilen bu öğrenme pratiklerini kültürel ve sosyal değerleri önem vererek yaşamın diğer yanlarında uygulamak.
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/progLearnOutcomes.aspx?lang=tr&curSunit=401213