Temel AlanProgram YeterlilikleriUlusal Yeterlilik
1234
 
Bilgi1                1Bilgi
2                2
 
Beceriler1                1Beceriler
2                2
3                3
                4
 
Yetkinlikler
Bağımsız
Çalışabilme
ve
Sorumluluk
Alabilme
1                1Yetkinlikler
Bağımsız
Çalışabilme
ve
Sorumluluk
Alabilme
2                2
                3
 
Yetkinlikler
Öğrenme
1                1Yetkinlikler
Öğrenme
 
Yetkinlikler
İletişim
ve
Sosyal
1                1Yetkinlikler
İletişim
ve
Sosyal
2                2
                3
 
Yetkinlikler
Alana
Özgü
1                1Yetkinlikler
Alana
Özgü
2                2
3                3https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/progTYYCMatrix.aspx?lang=tr&curSunit=401199